Hvem er vi

 

Bakkegårdens Børnehave:

 

er normeret til 72 børn. Børnene kan starte i børnehave når de er 2 år og 9 måneder, og starter i skole det år de bliver 6 år.

 

Der er tre børnegrupper med børn mellem 2 år og 9 måneder til 6 år.

 

Grupperne arbejder på tværs i huset, og der er fokus på både aldersblandede grupper og grupper af jævnaldrende.

 

Børnehaven har en udegruppe, hvor det primære fokus er fællesskaber i naturen. Grupperne planlægger kontinuerligt udflugter med bus til udegruppen, både gruppevis og på tværs I huset.

 

Der er altid fokus på børnenes trivsel, deres venskaber, og at der er plads til at lege - både sammen med andre børn, med voksne, med selvvalgte lege og planlagte begivenheder.

 

 Vi samarbejder med sammenhæng mellem dagpleje, vuggestue og skoler:

 

dagplejen/vuggestue:

 

Med forældrenes tilladelse modtager vi informationer om det enkelte barn inden børnehave start. Vi opfordre forældrene til at besøge børnehaven sammen med barnet, således at vi i børnehaven, når barnet starter, ved så meget om barnet som det er muligt.

 

Skoler:

 

Børnehaven samarbejder primært med skolerne Grønvang, Østerby og Askov skoler. Der arbejdes med rullende indskoling og børnene kan starte i skole i marts, august og november det år de har 6 års fødselsdag. Børnene er, sammen med en pædagog, på besøg på skolen inden de starter.

 

Alle børn sprogvurderes når de er 3 år og når de fylder 5 år. Ved samarbejdet ved skolestart udarbejdes et dialog redskab, der er forældre, pædagoger og skolens mulighed for at lave den gode sammenhæng for barnets skolestart.

 

 

link til folder til forældrene inden starten i børnehaven er under udarbejdelse.